Quầy lễ tân Tiếng Anh là gì

348

Quầy lễ tân Tiếng Anh là gì,khi bạn đến phỏng vấn tại 1 công ty nào đó thì quầy lễ tân là cái bạn gặp đầu tiên, sau khi bộ phận lễ tân mời bạn ngồi và sau đó thì lễ tân sẽ liên lạc với các bộ phận khác để bạn gặp được người phỏng vấn vì thế quầy lễ tân là cái quyết định ứng viên có nhiệt tình phỏng vấn hay không là nhờ cách nói chuyện tại đây có dễ nghe hay không

Quầy lễ tân Tiếng Anh là gì

Quầy lễ tân tiếng Anh là reception, phiên âm là rɪˈsep.ʃən.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. máy chạy bộ
  2. trang phục cổ trang
  3. trang phục cổ trang
  4. thẩm mỹ viện
  5. thẩm mỹ viện

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến quầy lễ tân:

Restaurant /ˈres.trɒnt/: Nhà hàng.

Housekeeper /ˈhaʊsˌkiː.pər/: Phục vụ phòng.

To book: Đặt phòng.

To check out: Trả phòng.

To pay the bill: Thanh toán.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến quầy lễ tân:

Phone call for you at reception.

Bạn có điện thoại ở quầy lễ tân.

Let me put you at the reception.

Để tôi đưa bạn ra quầy lễ tân.

You put your room fee in this thing and send it out to the front desk.

Cậu bỏ tiền phòng vào đây rồi chuyển nó ra quầy lễ tân.

Claude meet me outside at the back of the service entrance.

Claude ra ngoài gặp tôi sau quầy lễ tân nhé.

nguồn:https://abeceda.info/

danh mục:https://abeceda.info/blog-lam-dep/