Chủ sở hữu tiếng Nhật là gì

Chủ sở hữu tiếng Nhật là gì,tôi có 3 người anh trai, cả nhà tôi đều là nhà quyền quý và gia tộc tôi khá là giàu nhưng tôi không...